توجـه! توجـه!

بـی قیـد و شـرط بـدون قـرعـه کشـی
20 هـزار تومـان جـایـزه بگیـر


فقط با ثبت نام در سایت   ثبت نام

شماره های تماس:

شعبه1: 83 26 84 22

شعبه2: 02 73 84 66

مدیریت: 503 27 87 0912

پذیرش مشتری: 37 77 370 0919

پیشنهادات و انتقادات: 09 24 134 0935
هزینه کفسابی و سنگسابی


  • مرمر،مرمریت، تراورتن، صلصالی، دهبید، خوی و هرصین هرمترمربع از 4500 هزارتومان تا 6 هزارتومان
  • گرانیت هرمتر مربع از 7هزار تومان تا 15 هزارتومان
  • موزائیک هرمترمربع 4 هزارتومان
  • شست و شوی سرامیک با دستگاه هرمترمربع از 2 هزارتومان تا 3 هزارتومان


ره پاکان

طراحی شده توسط شرکت تک پردازان