توجـه! توجـه!

بـی قیـد و شـرط بـدون قـرعـه کشـی
20 هـزار تومـان جـایـزه بگیـر


فقط با ثبت نام در سایت   ثبت نام

شماره های تماس:

شعبه1: 83 26 84 22

شعبه2: 02 73 84 66

مدیریت: 503 27 87 0912

پذیرش مشتری: 37 77 370 0919

پیشنهادات و انتقادات: 09 24 134 0935
هزینه نماشویی و پیچ و رول پلاک

  • نماشویی شیشه و کامپوزیت هر مترمربع 6 هزارتومان و شست و شو با واتر جت از 5 تا 12 هزار تومان
  • اجرای واتر سند بلاست از 9 هزار تومان تا 17 هزار تومان و رنگ کاری بدون مصالح توافقی
  • پیچ و رول پلاک نما زیر هزارتا پیچ 3 میلیون تومان و بالای هزارتا هرپیچ 3 هزارتومان
  • تابلوشویی بانک و واحد های تجاری و نماشوی آنها بعد از بازدید قیمت گزاری می گردد.


ره پاکان

طراحی شده توسط شرکت تک پردازان