توجـه! توجـه!

بـی قیـد و شـرط بـدون قـرعـه کشـی
20 هـزار تومـان جـایـزه بگیـر


فقط با ثبت نام در سایت   ثبت نام

شماره های تماس:

شعبه1: 83 26 84 22

شعبه2: 02 73 84 66

مدیریت: 503 27 87 0912

پذیرش مشتری: 37 77 370 0919

پیشنهادات و انتقادات: 09 24 134 0935
هزینه نظافت راه پله


  • دوطبقه از 40 هزار تومان تا 70 هزار تومان
  • سه طبقه از 50 هزار تومان تا 80 هزار تومان
  • چهارطبقه از 60 هزار تومان تا 90 هزار تومان
  • پنج طبقه از 70 هزار تومان تا 100 هزار تومان

تعیین قیمت نهایی بستگی به وجود حیاط، پارکینگ، پنجره، آسانسور، درب شیشه ای طبقات دارد.ره پاکان

طراحی شده توسط شرکت تک پردازان