توجـه! توجـه!

بـی قیـد و شـرط بـدون قـرعـه کشـی
20 هـزار تومـان جـایـزه بگیـر


فقط با ثبت نام در سایت   ثبت نام

شماره های تماس:

شعبه1: 83 26 84 22

شعبه2: 02 73 84 66

مدیریت: 503 27 87 0912

پذیرش مشتری: 37 77 370 0919

پیشنهادات و انتقادات: 09 24 134 0935
نظافت کنتراتی:


شرکت خدماتی ره پاکان با روش نظافت کنتراتی (نظافت با دستگاه های صنعتی و پرسنل و مواد شوینده شرکت با نظارت کارشناس شرکت) در خدمت شما می باشد تا مشتری فقط بعد از انجام کامل نظافت جهت تایید کیفیت کار وارد مکان خود گردد و نیازی به صرف وقت برای خرید مواد شوینده یا بالای سر کار بودن نداشته باشد. از صفر تا صد کار توسط شرکت صورت می پذیرد و تمامی مسئولیت به عهده شرکت می باشد. ادارات، سازمان ها و مجتمع های تجاری و حتی منازل از درخواست کنندگان نظافت کنتراتی ره پاکان می باشند.
بازدید حضوری و کاملا رایگان می باشد.ره پاکان

طراحی شده توسط شرکت تک پردازان