توجـه! توجـه!

بـی قیـد و شـرط بـدون قـرعـه کشـی
20 هـزار تومـان جـایـزه بگیـر


فقط با ثبت نام در سایت   ثبت نام

شماره های تماس:

شعبه1: 83 26 84 22

شعبه2: 02 73 84 66

مدیریت: 503 27 87 0912

پذیرش مشتری: 37 77 370 0919

پیشنهادات و انتقادات: 09 24 134 0935
نظافت ادارات:


1. دیوار شویی: نظافت دیوار، کمد دیواری، لوستر، پریز برق و فایل و کمد اداری
2. شیشه شویی: نظافت پنجره، درب ورودی اداره و اتاق ها
3. خاک ربایی: جارو و تی زدن اتاق ها و سالن و تمیز کردن میز و صندلی و سیستم و آب سرد کن
4. مواد شویی: نظافت کامل سرویس بهداشتی
5. لکه زدایی: نظافت آبدارخانه یا آشپزخانه (کابینت، سینک، هود و گاز و شستشوی کف و لکه زدایی وسایل برقی و کاشی و سرامیک)ره پاکان

طراحی شده توسط شرکت تک پردازان