توجـه! توجـه!

بـی قیـد و شـرط بـدون قـرعـه کشـی
20 هـزار تومـان جـایـزه بگیـر


فقط با ثبت نام در سایت   ثبت نام

شماره های تماس:

شعبه1: 83 26 84 22

شعبه2: 02 73 84 66

مدیریت: 503 27 87 0912

پذیرش مشتری: 37 77 370 0919

پیشنهادات و انتقادات: 09 24 134 0935
پیچ رول پلاک نما:


نماهای سنگی به علت استفاده از مواد ساختمانی ضعیف یا باد و باران همواره از خطر آفرین ترین نماهای ساختمان می باشند شرکت خدماتی ره پاکان با استفاده از روش راپل (کار با طناب) و پیچ ضد آب باکیفیت و همچنین داشتن بیمه معتبر حوادث برای تمامی پرسنل کار در ارتفاع و تضمین 10 سال کیفیت بعد از انجام پیچ و رول پلاک عزمی جدی در ارائه خدمتی ویژه به مشتریان عزیزمان دارد.
بازدید حضوری و کاملا رایگان می باشد.ره پاکان

طراحی شده توسط شرکت تک پردازان